1. Pagrindinis Brother
  2. about-brother
  3. REACH Reglamentas

REACH 
ataskaita

REACH reiškia registravimą, įvertinimą, autorizaciją ir chemikalų apribojimą siekiant gerinti žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugą.

REACH taikoma Europoje veikiančioms kompanijoms ir reiškia, kad jos laikosi įsipareigojimų susijusių su cheminėmis medžiagomis.

REACH 

reglamentas Nr. 1907/2006 yra europinis įstatymas įsigaliojęs 2007 m. birželio 1 d. 


   

Kaip atsakinga kompanija, kuriai rūpi aplinkos apsauga, mes esame įsipareigoję vykdyti REACH nuostatus.

Ką apima REACH reglamentas?

Brother turi rinkti informaciją apie produktuose naudojamų cheminių medžiagų savybes.

Medžiagos turi būti įregistruotos centrinėje duomenų bazėje, kurią prižiūri Europos Chemikalų Agentūra (ECHA). Cheminės medžiagos registruojamos pagal nustatytą tvarkaraštį, kuris tęsiasi iki 2018 metų. 

Dirbant kartu su tiekėjais, Brother įvykdė REACH reikalavimus laiku ir stengiasi užtikrinti reikalavimų įvykdymą ateityje.

Didelį susirūpinimą keliančios medžiagos

Įstatymas reikalauja, kad mes nuolat stebėtume medžiagas savo produktuose, kurios yra REACH didelį susirūpinimą keliančių medžiagų sąraše (SVHC).

REACH reikalauja, kad būtų pateikiama pakankamai informacijos apie SVHC, kai gaminiuose jų koncentracija sudaro 0.1% svorio (w/w), kad produktus galima būtų vartoti saugiai. Informaciją apie Brother produktuose esančias SVHC galite rasti čia.