“ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) yra pats svarbiausias pokytis duomenų apsaugos nuostatose per 20 metų.

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) (reglamentas (ES) 2016/679) yra nuostata, kuria Europos parlamentas, Europos Sąjungos taryba ir Europos komisija ketina stiprinti ir unifikuoti visų asmenų duomenų apsaugą Europos Sąjungoje. Jis taip pat apima asmeninius duomenis perduodamus už ES ribų. Pagrindinis BDAR tikslas yra piliečiams ir gyventojams vėl suteikti galimybę kontroliuoti savo asmeninius duomenis bei unifikuoti reglamentus ES viduje tokiu būdu supaprastinant tarptautiniam verslui taikomą reguliavimą.

Nesilaikant šio reglamento gresia rimtos sankcijos. Administracinės baudos, atsižvelgiant į BDAR sąlygų nesilaikymo pobūdį, gali siekti 20 milijonų eurų arba 4% organizacijos metinės apyvartos.