1. Pagrindinis Brother
  2. Apie Brother
  3. Aplinka ir tvarumas
  4. Gaminiai ir standartų laikymasis

Gaminio eksploatavimo ciklas

 

Brother aparatai yra kuriami Japonijoje pasitelkiant energiją tausojančias technologijas ir užtikrinant, kad gaminiai atitinka būtinuosius europinius įstatymus bei reglamentus.
Gamyba vyksta mūsų produkcijos vietose Azijoje, kur energijos suvartojimo, CO2 emisijų ir atliekų mažinimas yra itin svarbūs proceso aspektai.
Mūsų gaminiai yra supakuojami saugiai, tačiau minimaliai. Pakavimui naudojame perdirbamas medžiagas, kad būtų sumažintas atliekų kiekis.
Skirtingos gaminių kategorijos, tokios kaip spausdintuvai, skaitytuvai ir ženklinimo aparatai yra grupuojami paskirstymui siekiant maksimaliai padidinti siunčiamus kiekius ir sumažinti CO2 emisijas.
Mūsų aparatai tausoja energiją, dažus ir rašalą - pradedant tokiomis funkcijomis kaip automatinis dvipusis spausdinimas ir baigiant gilios ramybės būsenos režimu.
Brother aparatai, kasetės ir pakuotės yra surenkami ir perdirbami taikant nemokamo grąžinimo schemą. Tokiu būdu yra remiama "Cool Earth" - labdaros organizacija siekianti sustabdyti atogrąžų miškų naikinimą.

Sertifikatai, ataskaitos ir direktyvos

ISO 14064

Brother būstinė Japonijoje yra akredituota ISO 14064, kuris nurodo principus ir reikalavimus šiltnamio dujų (GHG) emisijų kiekio nustatymui ir ataskaitų apie jas teikimui. Duomenis apie mūsų emisijas galite rasti pasauliniame Bother tinklalapyje.

ISO arba tarptautinė standartizavimo organizacija yra didžiausias standartų vystytojas siekiantis industriją paversti dar našesnia ir efektyvesne.

Brother kompanijoje mes tikime, kad  ISO 14001 akreditacija už aplinkos apsaugos valdymą yra svarbus būdas parodyti pasišventimą mažinant savo poveikį aplinkai.

Standartas buvo atnaujintas  2015 siekiant užtikrinti, kad gera aplinkos apsaugos praktika bus tinkamai pasinaudota visose verslo srityse. Visi Brother pardavimų biurai yra gavę ISO 14001:2015 standartą nuo 2018 metų rugsėjo mėnesio.

ISO 14001 sertifikatas


REACH yra ES reglamentas susijęs su chemikalų registravimu, įvertinimu, autorizavimu ir apribojimu. Jo tikslas yra pagerinti žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugą įdiegiant nuostatas visose Europos kompanijose.

Būdama atsakinga ir aplinkos apsauga besirūpinanti kompanija, Brother vykdo REACH nuostatas - renka informaciją apie cheminių medžiagų savybes ir registruoja gaminiuose naudojamas medžiagas laikydamasi REACH terminų.

REACH chemijos reglamentas 

Kiekvienas Brother gaminys yra patvirtinamas reglamentų atitikimo deklaracija, kuri įrodo, kad gaminys atitinka visų taikomų direktyvų reikalavimus. Deklaraciją turi išduoti gamintojas.

Atkreipkite dėmesį: RoHS (Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo) direktyva dabar yra įtraukta į reglamentų atitikimo deklaraciją.

Esame aplinką sauganti kompanija, todėl laikomės šių europinių atliekų tvarkymo įstatymų: Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo (WEEE) direktyva, baterijų direktyva, pakavimo ir pakuočių atliekų tvarkymo direktyva. 

Laikantis WEEE direktyvos, Brother įrenginiai yra kuriami galvojant apie perdirbimą ir medžiagų regeneravimą. Mes taip pat sukūrėme įrangos atliekų surinkimo sistemas pasibaigus įrangos tarnavimo laikotarpiui. 

Baterijų direktyva siekia sumažinti baterijų keliamą pavojų aplinkai ir padidinti perdirbimo rodiklius. Dėl šios priežasties visų mūsų pardavimo biurai esantys Europoje priklauso tinkamo baterijų utilizavimo ir perdirbimo organizacijai. 

Pakavimo ir pakuočių atliekų tvarkymo direktyva susitelkia ties keturiomis atliekų valdymo sritimis; apsauga, panaudojimas dar kartą, perdirbimas ir medžiagų regeneravimas. Pagal šią direktyvą mes užtikriname, kad mūsų pakuotės yra efektyvios ir kiek įmanoma saugesnės aplinkai.

Ekodizaino direktyva yra europinis įstatymas reguliuojantis ekologinius reikalavimus gaminiams susijusiems su energija. Jo tikslas yra pagerinti energijos efektyvumą ir sumažinti neigiamą gaminio įtaką aplinkai jo kūrimo ir vystymo stadijose. Mūsų gaminiai ne tik atitinka įstatymą, tačiau Brother kompanija taip pat priklauso EuroVAprint - vaizdo įrangos gamintojų, kurie pasirašė Savanorišką industrijos susitarimą nuolat mažinti energijos sunaudojimą industrijoje, asociacijai.
Green Leaf Detail Environmental

Aplinkos saugojimo pažymėjimai

Didžiuojamės gautais aplinkos saugojimo pažymėjimais. Sužinokite daugiau.

Saugos duomenų lapai

Prašykite mūsų saugos duomenų lapų tam skirtame tinklalapyje.

Peržvelgti visus