Error: Generic Text label 'Added to basket' not set for language 'lt-LT' (Site: 'MAIN-Nordics').
 1. Pagrindinis Brother
 2. Privatumo politika

Brother Europos grupės privatumo politika

Brother yra įsipareigojusi gerbti ir apsaugoti jūsų privatumą, kai gaunate prieigą prie mūsų paslaugų ir jomis naudojatės. Šioje politikoje nustatyta, kaip naudojame, renkame, perduodame, saugome ir atskleidžiame jūsų duomenis.

Šioje Privatumo politikoje kartu su bet kokiomis taikomomis Interneto svetainės naudojimo sąlygomis ir Slapukų pranešimu nustatyta, kaip Brother naudoja asmeninę informaciją, iš jūsų surinktą per šias internetines paslaugas (nepriklausomai nuo to, ar jomis naudojatės kaip svečias, ar kaip registruotas naudotojas):

 

 • bet kokią Brother interneto svetainę, nukreipiančią į šią Privatumo politiką („interneto svetainė“);
 • Brother internetines formas;
 • programas, skirtas mobiliesiems įrenginiams;
 • Omnijoin;
 • spausdinimo valdymo paslaugas.

 

Šioje Privatumo politikoje taip pat nustatyta, kaip Brother naudoja asmeninę informaciją, kuri buvo pateikta kitais būdais, pavyzdžiui, telefonu, el. paštu ar naudojant kitas susirašinėjimo priemonėmis.

Jei naudojatės tam tikra paslauga, pasiekiama per interneto svetainę, gali būti, kad yra papildomų sąlygų, taikomų jūsų asmeninės informacijos tvarkymui, todėl svarbu perskaityti kiekvienai paslaugai, kuria naudojatės, taikomas sąlygas. Esant bet kokiam prieštaravimui ar neatitikimui tarp tokių papildomų sąlygų ir šios Privatumo politikos, pirmenybė teikiama konkrečios paslaugos sąlygoms, o ne šiai Privatumo politikai.

Be to, interneto svetainėje kartais gali būti nuorodų į mūsų partnerių tinklų, reklamuotojų, susijusių įmonių ar kitų trečiųjų šalių interneto svetaines ir nuorodų iš šių svetainių. Jei apsilankote bet kurioje iš šių interneto svetainių, atkreipkite dėmesį, kad šioms svetainėms naudojant jūsų asmeninę informaciją taikoma jų pačių privatumo ir slapukų politika, kurią rekomenduojame atidžiai perskaityti prieš pateikiant bet kokią savo informaciją. Brother neprisiima jokių pareigų ar atsakomybės už šią politiką ir šių trečiųjų šalių interneto svetainių privatumo praktikas. 

Brother grupės Europos atšaka pagrindine duomenų apsaugos institucija Bendrojo duomenų apsaugos reglamento („Reglamentas“) taikymo tikslais paskyrė Jungtinės Karalystės informacijos komisaro biurą (angl. „Information Commissioner’s Office of the United Kingdom“).

Kas renka informaciją

„Brother International Europe Limited“ (Brother grupės būstinė Europoje), ribotos atsakomybės įmonė, registruota Anglijoje ir Velse įmonės kodu 664172, kurios registruota buveinė yra adresu Brother House, 1 Tame Street, Audenshaw, Manchester M34 5JE („Brother“). Jūsų vietos pardavimo biuras yra Brother Nordic A/S, ribotos atsakomybės įmonė, registruota Denmark, kurios registruotosios buveinės adresas yra Baldershøj 22, 2635 Ishøj. Abi šios įmonės valdo duomenis, surinktus per interneto svetainę ar bet kurią iš pirmiau nurodytų internetinių paslaugų, arba jomis naudojantis. 

„Brother International Europe Limited“ yra „Brother Industries Limited“, įsikūrusios Nagojoje, Japonijoje, būstinė Europoje. Brother yra pasaulinė spausdintuvų, siuvimo mašinų ir verslo sprendimų gamintoja ir platintoja, veikianti daugiau nei 40 pasaulio šalių.


Mūsų renkama informacija

Brother gali rinkti ir tvarkyti informaciją apie jus, pavyzdžiui:

 

* Informaciją, kurią galite pateikti pildydami interneto svetainės formas arba kitaip jai pateikdami ar leisdami naudoti. Pavyzdžiui, tai apima bet kokią:

(a) informaciją, pateiktą registruojantis kaip interneto svetainės ar bet kokių paslaugų, kuriomis Brother sudarė galimybę naudotis, naudotojui ir

(b) bet kokiuose dokumentuose, medžiagoje, pranešimuose ar kitame turinyje pateiktą informaciją, kurią nusiuntėte, perdavėte, bendrinote, platinote ar kitaip leidote naudoti naudodamiesi bet kuriomis interneto svetainėmis ar Brother teikiamomis paslaugomis (įskaitant, be apribojimų, visus bet kokių internetinių konferencijų, kurias kartais surengiate ar kuriose dalyvaujate per Omnijoin, vaizdo ir (arba) garso įrašus).

* Jei dėl kokių nors priežasčių į mus kreipėtės, Brother šią korespondenciją gali registruoti. 

* Informaciją, kuri gali būti užfiksuota naudojant bet kokią klaidų registravimo ir ataskaitų teikimo priemonę, fiksuojančią klaidų ataskaitų duomenis, ir, jūsų pasirinkimu, siunčiančią šiuos duomenis Brother, kad įmonė būtų informuota apie bet kokias programinės įrangos klaidas ar problemas, kurių gali pasitaikyti naudojantis interneto svetaine ar bet kuriomis kitomis Brother paslaugomis. 

* Išsamią informaciją apie jūsų apsilankymus interneto svetainėse, veiklą naudojantis Brother teikiamomis paslaugomis (nepriklausomai nuo to, ar jomis naudojatės per interneto svetaines) ir išteklius, kuriais naudojatės interneto svetainėse arba per jas.

Kaip naudojame jūsų informaciją

Brother apie jus turimą informaciją gali naudoti šiais būdais:

 

 • Brother interneto svetainėse turinį ir informaciją pateikti jums ir įrangai bei įrenginiams, kuriais naudodamiesi peržiūrite interneto svetaines, tinkamiausiu būdu;
 • teikti informaciją, produktus ar paslaugas, kuriuos norite gauti iš Brother, ar kurie, Brother nuomone, gali jus dominti (jei sutikote, kad su jumis susisiektų šiais tikslais);
 • teikti jums bet kurias paslaugas, kurių kartais galite paprašyti Brother (nepriklausomai nuo to, ar šios paslaugos mokamos), susisiekti su jumis dėl šių paslaugų ir prireikus vykdyti bet kokius prekių ar paslaugų užsakymus;

 • klientų apklausų vykdymui ir rinkodaros tyrimams siekiant pagerinti mūsų gaminius ir paslaugas; arba
 • valdyti ir tvarkyti jūsų paskyras bei su jumis susisiekti, kai to kartais prireikia dėl jūsų naudojimosi interneto svetainėmis ir (arba) Brother paslaugomis, įskaitant (bet neapsiribojant) pranešti jums apie mūsų interneto svetainės paslaugų ir jų teikimo pagrindų pasikeitimus.

 

Tam tikromis aplinkybėmis Brother trečiosioms šalims gali pateikti apibendrintą informaciją apie savo interneto svetainių naudotojus. Tai gali būti informacija apie jūsų kompiuterį, įskaitant, jei pasiekiama, jūsų IP adresą, operacinę sistemą ir naršyklės tipą, skirta administruoti sistemą ir pranešti mūsų reklamuotojams apibendrintą informaciją. Ši informacija yra statistiniai duomenys apie mūsų naudotojų naršymo veiklą ir įpročius ir neatskleidžia jokio asmens tapatybė.

 

Kur saugome jūsų duomenis

Brother jūsų asmeninę informaciją dažniausiai saugos ir tvarkys Europos ekonominėje erdvėje. Tačiau duomenys, kuriuos Brother renka iš jūsų, gali būti perduoti į Europos ekonominei erdvei nepriklausančią šalį arba joje saugomi, o pagal šios šalies teisės aktus gali būti neužtikrinama tokio paties lygio duomenų apsauga. Tačiau mes visada užtikrinsime, kad jūsų duomenims būtų taikomas lygiavertis apsaugos lygis ir kad visos organizacijos, tvarkančios jūsų asmens duomenis už Europos Sąjungos ribų ar ne Brother grupėje, privalėtų laikytis aiškių mūsų nurodymų dėl jūsų asmeninės informacijos. 

Nors Brother, gavusi jūsų asmeninę informaciją, stengsis ją apsaugoti, internetu perduoti informaciją mums arba iš mūsų nėra visiškai saugu, todėl siųsdami mums informaciją internetu tai darote rizikuodami patys. Siekdama išvengti abejonių, Brother nepriima jokios atsakomybės už jokius nuostolius

ar žalą, kuriuos gali patirti dėl tokio perdavimo.

Jei Brother jums suteikė slaptažodį (arba jį pasirinkote patys), kad galėtumėte prieiti prie tam tikrų interneto svetainės dalių arba savo registruotos naudotojo paskyros, jo negalima bendrinti su kitais asmenimis.


Jūsų informacijos atnaujinimas

Teikdami informaciją Brother stenkitės užtikrinti, kad ši informacija būtų tiksli, o jai pasikeitus apie tai praneškite, kad neturėtume jokios netikslios informacijos apie jus. Jei užregistravote interneto svetainės paskyrą, prisijungę prie paskyros galite bet kada peržiūrėti ir patys atnaujinti savo asmeninę informaciją.


Jūsų informacijos atskleidimas

Brother jūsų asmeninę informaciją saugos Brother grupės viduje, išskyrus atvejus, kai ją atskleisti reikalaujama arba leidžiama pagal teisės aktus. Atkreipkite dėmesį, kad kai kurios Brother grupės įmonės yra įsikūrusios už Europos ekonominės erdvės ribų. Daugiau informacijos rasite pirmiau pateiktame skirsnyje „Kur saugome jūsų duomenis“. 

Jūsų asmeninės informacijos dažniausiai neatskleisime už Brother grupės ribų, tačiau kartais Brother, taikydama tinkamas apsaugos priemones, gali atskleisti jūsų informaciją šiomis aplinkybėmis:


* jei Brother parduoda bet kokį verslą arba turtą, ji gali atskleisti jūsų asmeninę informaciją galimam šio verslo ar turto pirkėjui;

* jei Brother arba iš esmės visą mums priklausantį turtą įsigytų trečioji šalis, Brother turima asmeninė informacija apie jus ir kitus klientus būtų dalis perleidžiamo turto;

* Jei Brother sudaro subrangos sutartį dėl bet kokių paslaugų, kurioms teikti būtina tvarkyti jūsų informaciją, pavyzdžiui, kai trečioji šalis samdoma: i) teikti ir prižiūrėti bet kokią IT įrangą, naudojamą jūsų asmeninei informacijai saugoti ir su ja susipažinti; ii) teikti šios interneto svetainės prieglobos ir priežiūros paslaugas arba iii) kitoms paslaugoms, susijusioms su jūsų teikiamomis paslaugomis šioje svetainėje arba per ją, teikti ir

* Jei Brother turi atskleisti ar bendrinti jūsų asmeninę informaciją, kad įvykdytų kokį nors teisinį įpareigojimą, arba siekdama vykdyti ar taikyti bet kokias su interneto svetaine susijusias Naudojimo sąlygas; arba apsaugoti bet kurio asmens teises, nuosavybę ar saugumą (įskaitant, pavyzdžiui, sukčiavimo aptikimo ir prevencijos tikslus).

Kada Brother susisiekia su manimi rinkodaros tikslais?

Brother, rinkdama jūsų informaciją, jus informuos, jei norėtų naudoti jūsų duomenis rinkodaros tikslais, tačiau tai darys tik gavusi jūsų sutikimą dėl tokio asmeninės informacijos naudojimo. Galite pasinaudoti savo teise užkirsti kelią tokiam naudojimui Brother renkant jūsų duomenis, nurodydami, kad nenorite, kad į jus būtų kreiptasi rinkodaros tikslais. Jei vėliau pakeistumėte savo nuomonę, apie tai galite pranešti Brother kreipdamiesi adresu [info@brother.lv] arba per savo interneto svetainės paskyrą.

Kiek laiko Brother saugos mano informaciją?

Brother jūsų informaciją saugos tol, kol jos reikės atitinkamai veiklai, dėl kurios ši informacija buvo pateikta. Jei ištrinsite interneto svetainės paskyrą, jūsų asmeninė informacija bus ištrinta arba nuasmeninta ir naudojama tik analizės tikslais.

Per internetines formas pateikta informacija saugoma ir naudojama 6 mėnesius, o tada nuasmeninama ir naudojama tik analizės tikslais.

Jūsų teisės

Pagal Reglamentą turite teisę reikalauti išsamios bet kokios apie jus turimos informacijos, o tam tikromis aplinkybėmis taip pat galite reikalauti ištrinti asmeninę informaciją arba nustoti tvarkyti jūsų asmens duomenis. Jei prašysite leisti susipažinti su bet kokia saugoma informacija apie jus, Brother tokį prašymą nagrinės pagal Reglamentą, kuris kartais gali būti taisomas, keičiamas ar papildomas. Siekdami užtikrinti, kad bet kuris toks prašymas yra autentiškas ir kad asmeninė informacija nebus suteikta kitam asmeniui, o ne duomenų subjektui, prašome teikiant prašymą pateikti du asmens tapatybės dokumentus (tai gali būti pasas, vairuotojo pažymėjimas, gimimo liudijimas, banko išrašas ar sąskaita už komunalines paslaugas).

Galite ištrinti Brother interneto svetainės paskyrą pagal jūsų Brother Online paskyroje nurodytas procedūras.

Šios privatumo politikos pakeitimai

Brother gali kartais keisti šią Privatumo politiką ir tai nurodys šiame puslapyje ar kitoje interneto svetainės vietoje. Turite kartais patikrinti šį puslapį, kad sužinotumėte apie mūsų atliktus pakeitimus, nes jie jus įpareigoja.

 

Daugiau informacijos apie asmens duomenų apsaugą ir Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą

Norėdami daugiau sužinoti apie savo asmeninės informacijos apsaugą, apsilankykite Informacijos komisaro biuro svetainėje.

Jei norite su mumis susisiekti dėl konkrečių klausimų ar problemų, susijusių su šia Privatumo politika, kreipkitės adresu [info@brother.lv].

Omnijoin interneto konferencijos

Jei naudojatės Brother Omnijoin paslaugomis ar kitomis susijusiomis interneto svetainėmis, turėtumėte žinoti, kad bet kokią asmeninę informaciją, kurią pateikėte ar kuria leidote naudotis naudodamiesi mūsų interneto konferencijų paslaugomis, gali matyti ir ja naudotis visi konferencijoje dalyvaujantys asmenys. Asmeninę informaciją, kurią bendrinote, rodėte, pateikėte, nusiuntėte ar perdavėte konferencijos metu, bet kokiu tikslu gali skaityti, rinkti, naudoti, įrašyti ir (arba) pertransliuoti kiti konferencijos dalyviai. Brother neatsako už jokius kito konferencijos dalyvio ar bet kokios kitos trečiosios šalies veiksmus naudojant jūsų informaciją.

Omnijoin interneto svetainėje prieinamos interneto konferencijų paslaugos apima nuotolinės prieigos ir failų perdavimo funkcijas. Naudodamiesi šiomis funkcijomis, iš savo kompiuterio ar kito įrenginio („Įrenginys“) galite nuotoliniu būdu perduoti failus į kito konferencijos dalyvio Įrenginį, bei prieiti prie failų, esančių kito konferencijos dalyvio įrenginyje, ir juos perduoti į savo Įrenginį. Atitinkamai galite kitiems konferencijos dalyviams leisti prieiti prie savo Įrenginyje laikomų failų ar juos perduoti iš savo Įrenginio, spustelėdami, kai bus paprašyta, mygtukus [bendrinti dokumentą] ir (arba) [bendrinti darbalaukį]. Jei nenorite kitiems dalyviams leisti nuotoliniu būdu prieiti prie jūsų Įrenginio ir bet kokių jame saugomų duomenų, kai bus paprašyta spustelėkite mygtuką [bendrinti dokumentą] arba [bendrinti darbalaukį]. 

Brother neatsako už jokius jūsų ar bet kurio Omnijoin konferencijos dalyvio veiksmus naudojantis nuotolinės prieigos funkcijomis bei jokius duomenis ar informaciją, prie kurios buvo prieita, kuri buvo pateikta ar perduota naudojantis šiomis nuotolinės prieigos funkcijomis. Prisiimate visą atsakomybę už naudojimąsi nuotolinės prieigos funkcijomis bei duomenimis, prie kurių priėjote dėl šių funkcijų. Jūsų pareiga užtikrinti, kad prieiga prie jūsų Įrenginyje esančių failų ir duomenų būtų suteikta tik konferencijos dalyviams, turintiems leidimą prie jų prieiti. Taip pat jūsų pareiga užtikrinti, kad konferencijos dalyviai, kuriems suteikėte tokią prieigą, būtų informuoti apie leistiną apie šių duomenų ir failų naudojimo būdą ir apie bet kokius šių duomenų ir failų naudojimo ar perdavimo apribojimus. Prieiti prie kito dalyvio Įrenginyje esančių duomenų ir (arba) juos naudoti galite tik tada, jei šis konferencijos dalyvis jums davė sutikimą.

Slapukai

Brother savo interneto svetainėse naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie Brother naudojamus slapukus ir jų naudojimo tikslus rasite mūsų Slapukų pranešime.

Slapukai yra nedideli duomenų rinkiniai, kuriuose gali būti unikalių identifikatorių, siunčiamų į jūsų kompiuterį, mobilųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį. Jie skirti išsaugoti ar gauti informaciją apie jus ir jūsų įrenginį, paprastai tam, kad būtų galima pateikti jums asmeniškai pritaikytą interneto turinį.

 

Spausti čia

Nuostatos ir sąlygos


Skaitykite apie mūsų tinklalapio nuostatas ir sąlygas.

Spausti čia