1. Pagrindinis Brother
  2. Sąlygos ir terminai

Sąlygos ir terminai

Daugiau informacijos apie mūsų politiką skaitykite žemiau

Naudojimosi sąlygos
Naudodamiesi tinklalapiu sutinkate, kad informacija apie Jus bus surinkta ir panaudota šiame privačių duomenų politikos pareiškime nurodytiems tikslams. Visi mūsų duomenų politikos pareiškimo pakeitimai bus skelbiami šiame Tinklalapio http//:www.brother.ie puslapyje, priklausančiame Brother International Corporation (Airija) Limited ir gali būti naudojami tik informaciniams tikslams. Naudodamiesi Tinklalapiu arba iš jo parsisiųsdami duomenis, sutinkate laikytis čia nurodytų terminų ir sąlygų. Jei nesutinkate laikytis šių terminų, nesinaudokite Tinklalapiu arba iš jo nesisiųskite duomenų. Tinklalapyje yra nuorodų į kitus puslapius priklausančius Brother bendrovės filialams. Tokių tinklalapių naudojimą reguliuoja konkrečios tų tinklalapių patvirtintos sąlygos ir terminai. Be to, Jūsų gali būti prašoma laikytis kitų sąlygų ir terminų įskaitant, tačiau neapsiribojant nurodytais galutinio vartotojo leidimo sutartyje (End User License Agreement), kai siunčiatės tam tikrą turinį. Vartotojo leidimo sutartyje nurodytos sąlygos ir terminai dominuos norint išvengti abejonių arba galimo konflikto atveju. Jei turite komentarų ar klausimų dėl šių Tinklalapio sąlygų, susiekite su Tinklalapio administratorių komanda naudodamiesi šio dokumento pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis.
 
Duomenų panaudojimas
Visos intelektinės nuosavybės teisės (teisės saugomos autorių teisių įstatymo, dizaino įstatymo ir kitų intelektinės nuosavybės įstatymų) susijusios su dokumentais, programomis, filmais, animacija, straipsniais, eskizais, piešiniais, programine įranga, duomenų bazėmis ir kitais Tinklalapio duomenimis (informacija) priklauso Brother arba trečiosioms šalims suteikusioms Brother licenziją. Išskyrus tinklalapyje esančios informacijos panaudojimą asmeniniais tikslais arba privalomai taikomų įstatymų suteikiamų teisių atvejais, Jums yra draudžiama dauginti, dalinti, keisti, demonstruoti, rodyti, viešai perduoti ar kitaip kurti išvestinius bet kurios informacijos (visos arba jos dalies) produktus, nepriklausomai nuo būdo, be išankstinio rašytinio intelektinės nuosavybės savininko (ar savininkų) sutikimo.

Atsakomybės ribojimas
Brother stengiasi į Tinklalapį įtraukti tik tikslią ir aktualią informaciją, tačiau Brother neteikia jokių garantijų ir niekaip netvirtina, tiesioginiu ar netiesioginiu būdu, pateiktos informacijos tikslumo ar atitikimo (įskaitant garantijas ar pareiškimus, kad bet kuri informacija Jums yra naudinga arba joje nėra techninių defektų ar kompiuterinių virusų). Brother neprisiima jokios atsakomybės ar įsipareigojimų už Tinklalapyje pateiktą klaidingą arba neišsamią informaciją. Brother neatsako už pažeidimus, nuostolius arba žalą, įskaitant, bet neapsiribojant, kompiuterio problemomis, duomenų, pajamų, verslo galimybių praradimu, verslo sutrikimais arba netiesioginę, specialią, atsitiktinę, baudžiamąją, pamokomąją ar iš to išplaukiančią žalą, kuri kyla iš naudojimosi Tinklalapio informacija, ar naudojimosi informacija pateikta su Tinklalapiu susietuose tinklalapiuose, arba negalėjimo naudotis Tinklalapiu, ar kitais su juo susietais tinklalapiais. Atkreipkite dėmesį, kad Tinklalapyje pateikta informacija gali būti pakeista arba pašalinta iš anksto neįspėjus.
Šis atsakomybės ribojimas nenumato Brother atsakomybės apribojimo pažeidus privalomus galiojančių įstatymų reikalavimus.
 
Nuorodos į kitus tinklalapius
Šis privatumo pareiškimas taikomas tik mūsų surinktai informacijai iš šio Tinklalapio vartotojų. Mes nesame atsakingi už kitų tinklalapių privatumo politikos praktikas. Bet kurie trečiųjų šalių tinklalapiai, nuorodomis susieti iš arba į mūsų Tinklalapį, nėra Brother kontroliuojami ir Brother neatsako už tokių tinklalapių turinį. Brother pateikia nuorodas į kitus tinklalapius tik Jūsų patogumui ir šių nuorodų naudojimas nereiškia, kad Brother tuos tinklalapius remia ar patvirtina.
 
Asmeninių duomenų apsauga
Brother gerbia Jūsų privatumą. Galite naudotis ir naršyti didžiąją Tinklalapio dalį neatskleisdami savo asmeninių duomenų, tačiau išsaugodami surinktą informaciją mūsų naudojamų slapukų pagalba. Renkant arba naudojant Jūsų asmeninę informaciją, mes laikomės Duomenų apsaugos aktų, priimtų 1998 ir 2003 metais. Tinklalapyje gali būti trečios šalies nuorodų, todėl Brother nėra atsakingas, kaip Jūsų asmeninė informacija gali būti panaudojama naudojantis ir naršant šiuose nuorodomis susietuose tinklalapiuose.

Slapukų naudojimas
Slapukai yra tekstinė rinkmena, kurią tinklalapis perduoda į Jūsų kompiuterio kietąjį diską, kad užtikrintų efektyvesnį tinklalapio darbą.
Šis Tinklalapis naudoja dviejų tipų slapukus:
Sesijos slapukai: šie slapukai yra laikini ir išliks Jūsų kompiuteryje, kol paliksite Tinklalapį.
Nuolatiniai slapukai: jie pasiliks Jūsų kompiuteryje ir išėjus iš Tinklalapio. 
Šie slapukai naudojami:

- Įrašyti Jūsų įvestus nustatymus/pakeitimus
- Informacijai laikyti Jūsų kompiuteryje, o ne Tinklalapyje, kad ją būtų galima greičiau pasiekti
- Saugoti nuolatinei informacijai, kurią reikia perduoti dviems ar daugiau puslapių
- Užregistruoti Jūsų aplankytą Tinklalapio skyrių ir pasirinktą kalbą (padeda sugrįžti į Tinklalapio vietą, kur buvote anksčiau)
- Atpažinti, kada Jūs sugrįžtate į Tinklalapį, kad galėtume pritaikyti turinį arba skelbimus Jūsų interesams ir nerodytume Jums tų pačių skelbimų pakartotinai.
Mes galime pasitelkti trečiąsias šalis, kad mums padėtų atlikti šiuos stebėjimus ir analizes.

Jūs galite priimti arba atsisakyti slapukų pakeitę savo naršyklės nustatymus. Jei norėtumėte tai padaryti, žiūrėkite savo naršyklės pagalbos meniu. Tačiau išjungus slapukus gali veikti ne visos interaktyvios Tinklalapio funkcijos.
 
Firmos ženklai
Brother ir brother logotipas* yra Brother Industries, Ltd. firmos ženklai registruoti Japonijoje ir tam tikrose kitose šalyse. Bet kurie kitų kompanijų firmos ženklai, logotipai ir produktų pavadinimai rodomi Tinklalapyje yra atitinkamų kompanijų prekybiniai pavadinimai arba firmų ženklai.
 
Atskiriamumas
Jei kurios nors šių sąlygų nuostatos būtų pripažintos neteisėtomis, negaliojančiomis arba kitaip neginamos teismine tvarka tų šalių ar valstijų, kurioms yra skirtos šios sąlygos, įstatymų, tuomet tokioje valstijoje ar šalyje, neteisėta, negaliojanti ar kitaip neginama teismine tvarka nuostata yra atskiriama nuo šių sąlygų. Kurios nors nuostatos neteisėtumas, negaliojimas ar neginamumas teismine tvarka, neturi įtakos kitoms sąlygų nuostatoms - jos išlieka galiojančios ir vykdomos.
 
Valdančioji teisė
Šis sąlygos ir bet kokie dalykai susiję su šiomis sąlygomis yra valdomi ir aiškinami remiantis Airijos teise, ir išimtinai Airijos teismai spręs su šiomis sąlygomis susijusias ar iš jų kylančias pretenzijas arba ginčijamus klausimus.
 
Kontaktinė informacija
Prašome siųsti el. laišką
Tinklalapio administratorių komandai
Arba rašykite mums adresu :
Brother Nordic A/S
Baldershøj 22
2635 Ishøj
Danija

arba skambinkite mums tel. +45 43 31 31 31