1. Pagrindinis Brother
  2. Pasisakymas prieš išnaudojimą

Pasisakymas prieš išnaudojimą bei prekybą žmonėmis

Brother kompanija yra įsipareigojusi palaikyti ir vystyti kovos su išnaudojimu ir prekybą žmonėmis praktikas.

Kompanijos apžvalga

"Brother Nordic A/S" yra "Brother International Ltd." dalis. Mes prekiaujame spausdinimo įranga namams bei biurams ir siūlome sprendimus verslui. Mūsų motininė kompanija yra "Brother Industries, Ltd.". "Brother Industries, Ltd." - tai pasaulinis elektroninės ir elektros įrangos gamintojas, kurio buveinė yra Japonijoje.

Mūsų principai ir politika

Mes suprantame, kad siekiant tvarios visuomenės, korporacijų vaidmuo tapo daug svarbesnis, todėl "Brother Group" priėmė “Socialinės atsakomybės principus” (“Principus”) siekdama viešai pristatyti mūsų socialinių ir etinių pareigų įgyvendinimą. "Principuose" yra įtraukti mūsų įsipareigojimai gerbti esmines žmogaus teises suteikiant sąžiningas darbo sąlygas ir uždrausti priverstinį darbą, vaikų darbą ir kitas nelegalias darbo praktikas. Norint užtikrinti kruopštų principų diegimą, kiekvienos "Brother Group" kompanijos yra reikalaujama įdiegti informavimo sistemą ir skatinti darbuotojus pranešti apie bet kokį "Principų" ar kitų vietinių teisių arba reglamentų pažeidimą. Norėdami daugiau sužinoti apie Brother principus ir politiką, skaitykite čia::

Derami tikrinimo procesai dėl išnaudojimo ir prekybos žmonėmis

Šiuo metu mes peržiūrime savo sistemas siekdami nustatyti ir įvertinti potencialias rizikos sritis mūsų tiekimo grandinėse. Remdamiesi įvykdyta apžvalga sukursime arba sustiprinsime sistemas, kad:

  • sumažintume išnaudojimo ir prekybos žmonėmis riziką mūsų tiekimo grandinėse;
  • stebėtume potencialias rizikos sritis savo tiekimo grandinėse; ir
  • apsaugotume informatorius.

Diegiant deramus tikrinimo procesus planuojame vadovautis rizikos galimybe ir teikti pirmenybę pastangoms bei resursams remiantis potencialiu rizikos lygiu mūsų tiekimo grandinėse. Vertinant rizikos lygį mes atsižvelgsime į tokius faktorius kaip geografinė sritis ir verslo pobūdis. Savo tiekimo grandinėse šiuo metu koncentruojamės tikrindami pirkimo veiklą, nes neapdirbtas medžiagas ir dalis mes įsigyjame iš trečiosios šalies tiekėjų įvairiose valstybėse. Mes toliau tęsime kitų potencialių rizikos sričių identifikavimą ir vertinimą bei imsimės atitinkamų priemonių joms įveikti.

Tiekėjų atsižvelgimas į mūsų vertybes

Mes visiškai netoleruojame išnaudojimo bei prekybos žmonėmis. Įdiegėme sistemą taikomą neapdirbtų žaliavų ir dalių tiekęjams siekdami užtikrinti, kad jie vadovaujasi mūsų vertybėmis. Sistema apima savęs vertinimo klausimynus ir sutartines garantijas reikalaujančias, kad tiekėjai laikytųsi mūsų socialinės atsakomybės principų bei socialiai atsakingo pirkimo standartų. Tuo atveju, jei nesame visiškai patenkinti tiekėjų pateikiamais klausimyno atsakymais, prašome tiekėjų detaliai paaiškinti savo atsakymus arba pateikti veiksmų tobulinimo planą.

Mokymai

Siekdami užtikrinti aukštą supratimo lygį apie modernaus išnaudojimo ir prekybos žmonėmis riziką savo tiekimo grandinėse ir versle, teikiame mokymus savo darbuotojams.

Mūsų veiksmingumas kovojant su išnaudojimu ir prekyba žmonėmis

Siekiame užtikrinti, kad mūsų naudojamos tiekimo grandinės niekaip neskatina išnaudojimo, prekybos žmonėmis, ar kitaip nepažeidžia žmogaus teisių. Mes ketiname bendradarbiauti tik su tais tiekėjais, kurie laikosi mūsų vertybių ir socialinės atsakomybės principų. Tuo atveju, jei tiekėjai negali užtikrinti, kad nustos arba užkirs kelią išnaudojimui, prekybai žmonėmis ar bet kokiems kitiems žmogaus teiisų pažeidimams, mes svarstysime apie verslo ryšių nutraukimą su tokiais tiekėjais.

Tolimesni žingsniai

Kovojant su išnaudojimu ir prekyba žmonėmis ketiname imtis šių žingsnių:

  • savo pirmos pakopos tiekėjų prašysime užpildyti klausimyną apie išnaudojimą, kuris mums padės įvertinti kiekvienoje verslo srityje esančią riziką,
  • savo įsigyjimo ir paslaugų susitarimus papildysime sąlygomis reikalaujančiomis tiekėjų garantijos, kad jų versle nėra naudojama jokios rūšies prievarta ir tam užtikrinti imamasi visų būtinų priemonių. 

Šis pareiškimas yra sukurtas pagal 2015 m. modernaus išnaudojimo akto 54(1) skyrių (JK parlamento aktas) ir yra skirtas finansiniams metams pasibaigusiems 2016 m. kovo 31 d.

Yuichi Tada, generalinis direktorius
Brother International Europe Ltd
2016 m. rugsėjo 5 d.