1. Pagrindinis Brother
  2. Pasisakymas prieš išnaudojimą

Pasisakymas prieš išnaudojimą bei prekybą žmonėmis

Brother kompanija yra įsipareigojusi palaikyti ir vystyti kovos su išnaudojimu ir prekybą žmonėmis praktikas.

Kompanijos apžvalga

"Brother Nordic A/S" priklauso "Brother" grupei, prekiaujančiai namų ir biuro spausdinimo įranga bei verslo sprendimais. Mūsų pagrindinė motininė įmonė yra "Brother Industries, Ltd." - pasaulinis elektronikos ir elektros įrangos gamintojas, kurio būstinė yra Japonijoje.

Mūsų principai ir politika

Mes suprantame, kad siekiant tvarios visuomenės, korporacijų vaidmuo tapo daug svarbesnis, todėl "Brother Group" priėmė “Socialinės atsakomybės principus” (“Principus”) siekdama viešai pristatyti mūsų socialinių ir etinių pareigų įgyvendinimą. "Principuose" yra įtraukti mūsų įsipareigojimai gerbti esmines žmogaus teises suteikiant sąžiningas darbo sąlygas ir uždrausti priverstinį darbą, vaikų darbą ir kitas nelegalias darbo praktikas. Norint užtikrinti kruopštų principų diegimą, kiekvienos "Brother Group" kompanijos yra reikalaujama įdiegti informavimo sistemą ir skatinti darbuotojus pranešti apie bet kokį "Principų" ar kitų vietinių teisių arba reglamentų pažeidimą. Norėdami daugiau sužinoti apie Brother principus ir politiką, skaitykite čia:

Derami tikrinimo procesai dėl išnaudojimo ir prekybos žmonėmis

Šiuo metu mes peržiūrime savo sistemas siekdami nustatyti ir įvertinti potencialias rizikos sritis mūsų tiekimo grandinėse. Remdamiesi įvykdyta apžvalga sukursime arba sustiprinsime sistemas, kad:

  • sumažintume išnaudojimo ir prekybos žmonėmis riziką mūsų tiekimo grandinėse;
  • stebėtume potencialias rizikos sritis savo tiekimo grandinėse; ir
  • apsaugotume informatorius.

Diegiant deramus tikrinimo procesus planuojame vadovautis rizikos galimybe ir teikti pirmenybę pastangoms bei resursams remiantis potencialiu rizikos lygiu mūsų tiekimo grandinėse. Vertinant rizikos lygį mes galime atsižvelgti į tokius faktorius kaip geografinė sritis ir verslo pobūdis. Savo tiekimo grandinėse šiuo metu koncentruojamės tikrindami pirkimo veiklą, nes neapdirbtas medžiagas ir dalis mes įsigyjame iš trečiosios šalies tiekėjų įvairiose valstybėse. Mes toliau tęsime kitų potencialių rizikos sričių identifikavimą ir vertinimą bei imsimės atitinkamų priemonių joms įveikti.

Tiekėjų atsižvelgimas į mūsų vertybes

Mes visiškai netoleruojame išnaudojimo bei prekybos žmonėmis. Įdiegėme sistemą taikomą neapdirbtų žaliavų ir dalių tiekęjams siekdami užtikrinti, kad jie vadovaujasi mūsų vertybėmis. Sistema apima savęs vertinimo klausimynus ir sutartines garantijas reikalaujančias, kad tiekėjai laikytųsi mūsų socialinės atsakomybės principų bei socialiai atsakingo pirkimo standartų. Tuo atveju, jei tiekėjų pateikti atsakymai mūsų pagrįstai netenkina, galime prašyti tiekėjų išsamiai paaiškinti atsakymus.

Mokymai

Siekdami užtikrinti aukštą supratimo lygį apie modernaus išnaudojimo ir prekybos žmonėmis riziką savo tiekimo grandinėse ir versle, teikiame mokymus savo darbuotojams.

Mūsų veiksmingumas kovojant su išnaudojimu ir prekyba žmonėmis

Mes visiškai netoleruojame vergovės ir prekybos žmonėmis. Mes įdiegėme atitikties sistemą, skirtą mūsų tiekėjams, siekdami užtikrinti, kad jie laikytųsi mūsų vertybių. Mes ketiname bendradarbiauti tik su tais tiekėjais, kurie laikosi mūsų vertybių ir socialinės atsakomybės principų. Jei tiekėjai nesuteiks garantijų, kad nutrauks arba užkirs kelią vergovei ir prekybai žmonėmis ar kitam neigiamam poveikiui žmogaus teisėms, apsvarstysime galimybę nutraukti verslo santykius su tais tiekėjais.

Siekdami sumažinti bet kokią šiuolaikinės vergijos ir prekybos žmonėmis riziką mūsų tiekimo grandinėse, imamės įvairių veiksmų, įskaitant prašymus esamų tiekėjų atsakyti į prieš vergiją nukreiptą klausimyną, taip pat atliekame atitinkamą galimų naujų tiekėjų patikrinimą. Šiuo metu 100% tiekėjų, atsakiusių į anketą prieš vergiją, nurodė, kad jų verslo veikloje nėra šiuolaikinės vergovės ir prekybos žmonėmis. Be to, sukūrėme vidaus taisykles, kurios apibrėžia tiekėjų tyrimo ir audito procesą, kad sumažintume šiuolaikinės vergijos ir prekybos žmonėmis riziką. Remdamiesi tokiu procesu, atlikome kai kurių tiekėjų auditą ir tokie tiekėjai ėmėsi koreguojamųjų veiksmų pagal mūsų nurodymus.

Tolimesni žingsniai

Mes svarstome galimybę imtis toliau nurodytų veiksmų kovojant su vergija ir prekyba žmonėmis:

  • paskelbti žmogaus teisių pareiškimą, apimantį visą Brother grupę;
  • įsteigti pagalbos liniją žmonėms, kuriuos neigiamai paveikė Brother grupės vertybių grandinės veikla;
  • peržiūrėti mūsų deramo žmogaus teisių patikrinimo procesus, siekiant atlikti papildomus veiksmus, kurių reikia imtis siekiant veiksmingai nustatyti, įvertinti ir sumažinti šiuolaikinės vergijos riziką mūsų versle ir tiekimo grandinėse;
  • peržiūrėti ir (arba) atnaujinti mūsų kovos su vergove klausimyną, kad atsakymai būtų paaiškinti, siekiant patobulinti rizikos vertinimo procedūras ir kad tai leistų mums geriau nustatyti riziką.

Šis pareiškimas pateiktas pagal 2015 m. Šiuolaikinės vergijos įstatymo (JK parlamento akto) 54 straipsnio 1 dalį ir yra mūsų vergovės ir prekybos žmonėmis ataskaita už finansinius metus, pasibaigusius 2022 m. kovo 31 d.

Isao Noji, Vykdantysis direktorius
Brother International Europe Limited
2022