1. Pagrindinis Brother
  2. Apie Brother
  3. News
  4. 2024
  5. „IDC MarketScape“ atliktame „Hardcopy 2023“ įvertinime Brother buvo paskelbtas „Lyderiu“ pasaulinėse tvarumo programose ir paslaugose.

„IDC MarketScape“ atliktame „Hardcopy 2023“ įvertinime Brother buvo paskelbtas „Lyderiu“ pasaulinėse tvarumo programose ir paslaugose.

 

Brother Industries, Ltd. (Prezidentas: Ichiro Sasaki) šiandien paskelbė, kad Brother buvo pripažintas lyderiu "IDC MarketScape" pasaulinių tvarumo programų ir paslaugų „Hardcopy 2023“ tiekėjų įvertinime¹, kuriame įvertinamos tvarumo programos ir paslaugos tarp atrinktų spausdinimo sprendimų pardavėjų pagal "IDC MarketScape" modelį.

"IDC MarketScape" įvertino 11 spausdinimo sprendimų pardavėjų ir yra pagrįstas išsamia sistema, skirta įvertinti pagrindines įmonės strategijų, verslo operacijų, produktų ir verslo modelių bei valdymo / rizikos / atitikties priemones, siūlomas tvarumo kontekste. Kadangi šiandien tvarumo klausimas tapo neatidėliotinas, manome, kad ataskaita yra rodiklis, kuriuo gali pasinaudoti įmonės ir kiti subjektai, svarstantys galimybę pristatyti spausdinimo produktus ir paslaugas rinkdamiesi gamintoją.

Pasak "IDC MarketScape", „Brother yra stiprus varžovas MVĮ, ieškančioms spausdinimo įrenginių, galinčių užtikrinti visą pagrindinių tvarumo savybių spektrą. Brother produktai gali padėti klientams sumažinti jų poveikį aplinkai dėl įvairių ekologiškų gaminių savybių. Brother taip pat turėtų būti trumpajame pardavėjų sąraše, kai ieškoma tiekėjo, kuris investuoja siekdamas tvarumo visose savo veiklos srityse, įskaitant didelį dėmesį biologinės įvairovės išsaugojimo veiklai."

2018 m. suformuluotoje „Brother Group Environmental Vision 2050“² „Brother Group“ aiškiai išreiškia savo nuolatinį įsipareigojimą spręsti pagrindines socialines klimato kaitos, išteklių išeikvojimo, aplinkos taršos ir ekosistemos naikinimo problemas. Kaip įmonė, naudojanti energiją ir išteklius, tiekdama produktus iš biologinių produktų, tokių kaip popierius, siūlai ir audinys, „Brother“ stengiasi pozityviai ir nuolat veikti, kad sumažintų poveikį aplinkai ir padidintų mūsų verslo veiklos tvarumą. Į mūsų aplinkosauginį veiksmingumą atsižvelgiama kiekviename gaminio gyvavimo ciklo etape – nuo projektavimo, kūrimo ir gamybos iki vartotojo naudojimo, šalinimo ir perdirbimo.

„Brother Group“ nurodė „CO2 emisijų mažinimą“, „išteklių apyvartą“ ir „biologinės įvairovės išsaugojimą“ kaip tris prioritetines problemas, kurias reikia spręsti, ir nustatė 2050 m. viziją ir 2030 finansinių metų vidutinės trukmės tikslą kaip gaires siekti šios vizijos ir skatina įvairias iniciatyvas šiems tikslams pasiekti. "IDC" atliktame tvarumo vertinime „Brother Group“ buvo puikiai įvertinta už pastangas sumažinti savo verslo veiklos poveikį aplinkai pagal „Brother Group Environmental Vision 2050“, skatinti ekosistemų išsaugojimą ir atkūrimą bei įvairią veiklą bendradarbiaujant su klientais  ir verslo partneriais.

„Ichiro Sasaki, „Brother Industries, Ltd.“ Atstovaujantis direktorius ir prezidentas teigė: „Stengiamės patenkinti savo klientų poreikius, įskaitant mažus namų biurus bei mažas ir vidutines įmones, suteikiant produktus, kurie subalansuoja tvarumą su naujovėmis. Tikime, kad pripažinimas lyderiu "IDC MarketScape" vertinime liudija mūsų pastangas skatinti tvarumą visoje mūsų veikloje, vadovaujantis mūsų aplinkosaugos tikslu „Brother Group Environmental Vision 2050“. Šį pripažinimą suprantame kaip savo iniciatyvų mažinti CO₂ išmetimą ir cirkuliuoti išteklius pripažinimą, kaip pabrėžta mūsų esminiuose principuose, įskaitant tonerio kasečių perdirbimą ir perdirbtų medžiagų naudojimą kai kuriuose mūsų gaminiuose bei saulės kolektorių įrengimo mūsų gamyklose spartinimą. Didžiuojamės šiuo laimėjimu ir esame įsipareigoję toliau sąmoningai stiprinti savo pastangas aplinkai, prisidėti prie visuomenės ir saugoti žemę."

Vykdydamas savo verslo veiklą, "Brother" ir toliau aktyviai dirbs siekdamas tvarios visuomenės įgyvendinimo.

 

Apie "IDC MarketScape"
„IDC MarketScape“ pardavėjo vertinimo modelis sukurtas siekiant pateikti IRT (informacijos ir ryšių technologijų) tiekėjų konkurencingumo tam tikroje rinkoje apžvalgą. Tyrimo metodika naudoja griežtą balų skaičiavimo metodiką, pagrįstą tiek kokybiniais, tiek kiekybiniais kriterijais, dėl kurių pateikiama viena grafinė kiekvieno pardavėjo padėties tam tikroje rinkoje iliustracija. „IDC MarketScape“ pateikia aiškią sistemą, kurioje galima prasmingai palyginti IT ir telekomunikacijų tiekėjų produktų ir paslaugų pasiūlymus, galimybes ir strategijas bei esamus ir būsimus rinkos sėkmės veiksnius. Sistema taip pat suteikia technologijų pirkėjams 360 laipsnių įvertinimą apie esamų ir būsimų pardavėjų stipriąsias ir silpnąsias puses.


1 „IDC MarketScape“ pasaulinės tvarumo programos ir paslaugos 2023 m. pardavėjo įvertinimas, dok. Nr. US49892223, 2023 m. gruodžio mėn.


2: Iš dalies patikslinta 2022 m

Spausdintuvai žaliame fone