Brother Group aplinkos apsaugos strategija

Vykdome savo veiklą siekdami tvarios visuomenės su "Brother Earth" ("Brother Žemė") šūkiu.

Remiantis Brother Group pasauline chartija (Pasauline chartija) sukurta 1999 metais, Brother Group pažada padėti visuomenei siekti tvaraus augimo nuolat aktyviai apgalvodama visų savo veiksmų įtaką aplinkai grupei plečiantis. Brother Group taip pat pristatė Brother Group aplinkos apsaugos politiką (Aplinkos apsaugos politiką) tapdama korporatyvine grupe, kuri gamina aplinką tausojančius įrenginius, o jų poveikio aplinkai mažinimas yra svarbus visą gaminių eksploatavimo laikotarpį. Be to, grupė skatina kiekvieną savo darbuotoją visame pasaulyje įsitraukti į aplinkos saugojimo veiklą.

Norėdami padidinti Pasaulinės chartijos ir Aplinkos apsaugos politikos poveikį, Brother Group sukūrė "Brother Earth" ("Brother Žemė") logotipą ir šūkį vienijantį grupės aplinkos apsaugos veiklą - "Kartu kuriame geresnę aplinką."

Šūkis "Brother Earth" paskatins kiekvieną darbuotoją visoje mūsų verslo veikloje susitelkti ties aplinkosauga ir tokiu būdu kurti tvarią visuomenę. 

Brother Group aplinkos apsaugos politika ir jos įgyvendinimas 

Brother Group Aplinkos apsaugos politika yra paremta Brother Group pasauline chartija, kuri apibendrina specifines aplinkos apsaugos veiksmų koncepcijas. Tai yra viena bendra aplinkos apsaugos politika visai grupei, todėl Brother vysto aplinkos apsaugos veiklą globaliu mastu ir siekia sukurti vertę ne tik savo įrenginių eksploatacinėmis savybėmis bei kokybe, bet ir aplinkos tausojimu.

Bendra filosofija

Brother Group nuolat mažins poveikį aplinkai visose savo verslo operacijose ir padės visuomenei siekti tvaraus augimo.

Bendra aplinkos apsaugos politika

Rūpinimasis aplinka bus svarbiausias visų operacijų aspektas. Į saugumą ir poveikį aplinkai bus atsižvelgiama visuose gaminio eksploatavimo ciklo etapuose pradedant kūrimu, vystymu, gamyba, naudojimu, baigiant utilizavimu, daugkartiniu panaudojimu ir perdirbimu.

Brother aplinkos apsaugos politika