1. Pagrindinis Brother
  2. Apie Brother
  3. Aplinka ir tvarumas
  4. Vertybės ir filosofija
Ichiro Sasaki

"Brother" prezidento pranešimas apie organizacijos vertybes ir filosofiją

Darnios visuomenės siekimas 


„Brother Group“ per daugiau nei 100 metų istoriją siūlo įvairius gaminius, atsižvelgdama į kintančius klientų ir visuomenės poreikius. Mūsų misija yra nuolat teikti „aukštesnę vertę“, kad patenkintume klientų ir socialinius poreikius.

Pasaulinė bendruomenė, taikydama įvairias klimato kaitos priemones, nuolatos siekė visuomenės, kurioje nebūtų anglies dioksido. Stengiamasi sukurti tvarią visuomenę, kuo labiau sumažinant poveikį pasaulinei aplinkai ir išlaikant ekonomikos augimą. Buvo sudarytos tarptautinės sistemos, tokios kaip tvaraus vystymosi tikslai (SDG) ir Paryžiaus susitarimas (tarptautinis susitarimas dėl klimato kaitos švelninimo), taip pat buvo pasidalinta "Osaka Blue Ocean Vision" vizija*.

 
„Brother Group“ pripažįsta tokių priemonių aktualumą sprendžiant tarptautines aplinkosaugos problemas, taip pat aplinkos, socialinę ir valdymo svarbą jos tvariam augimui.

 

Stiprinti veiklą, pagrįstą „Brother Group Environmental Vision 2050“ vizija

Aplinkos, socialinės ir ekonominės sistemos išgyvena didžiulius pokyčius. Socialinė aplinka taip pat labai pasikeitė. Atsižvelgiant į tai, 2018 m. kovą buvo suformuluota „Brother Group Environmental Vision 2050“ vizija, siekiant prisidėti prie socialinių problemų, tokių kaip klimato kaita, sprendimo ir sukurti tvarią visuomenę, atitinkančią „Brother Group“ aplinkosaugos politiką. 

Remdamasi šia aplinkosaugos vizija, „Brother Group“ stiprins savo veiklą, susijusią su „CO2 emisijų mažinimu“, „išteklių apykaita“, „biologinės įvairovės išsaugojimu“. Kalbant apie CO2 emisijų mažinimą visoje Brother grupėje (1 ir 2 taikymo sritimis), buvo pasiekta stabilių rezultatų tęsiant energijos taupymo veiklą ir keičiant medžiagas, naudojamas gamybos įrenginiuose už Japonijos ribų. Buvo pasiektas 28 % sumažinimas siekiant 2050 finansinių metų tikslo – 30 %, palyginti su 2015 m. „Brother Group“ imsis naujų iniciatyvų, tokių kaip išteklių perdirbimas vertės grandinėje, tobulindama sistemą ir nuolat skatindama veiklą.


Perspektyvios aktyvios ir nuolatinės pastangos paspartinti aplinkosaugos veiklą

„Brother Group Global“ Chartijoje, kuri sudaro pagrindą visai Brother Group veiklai, „Brother Group“ žada padėti visuomenei siekti tvarios plėtros, aktyviai ir nuolat atsižvelgdama į visų savo veiklos aspektų poveikį aplinkai. Vadovaudamasi šūkiu „“Brother Earth”“, „Brother Group“ spartina aplinkosaugos veiklą su suinteresuotosiomis šalimis, remdamasi vieninga žinia „Dirbti su jumis dėl geresnės aplinkos“.

 

Visuomenės pasitikėjimo įgijimas

„Brother Group“ mano, kad klientų problemas galima išspręsti laikantis atitinkamų šalių aplinkosaugos ženklinimo reikalavimų ir standartų. Šiuo tikslu „Brother Group“ daug dirbo kurdama aplinkai nekenksmingus produktus, kurie leidžia spręsti socialines problemas ir įgyti klientų pasitikėjimą.
Manau, kad kiekvienas „Brother Group“ darbuotojas turėtų pripažinti, kad socialinė paklausa atspindi klientų poreikius, ir kurti produktus bei paslaugas per įmonę, kuri veikia kaip „sustiprinantys mechanizmai“. Aš, kaip vadovas, dėsiu visas pastangas, kad tai įvyktų ir įgytume ilgalaikį visuomenės pasitikėjimą.

Ichiro Sasaki
Generalinis direktorius ir prezidentas
Brother Industries, Ltd.
2019 m. rugsėjis

* Šia pasaulio vizija buvo dalijamasi G20 viršūnių susitikime Osakoje, siekiant pasaulio ekonomikos stabilumo ir augimo, iki 2050 m. sumažinti papildomą jūros plastiko šiukšlių taršą iki nulio.

Socialinė politika ir etika

Brother didžiuojasi savo teisingomis ir pagarbiomis darbo praktikomis sukurtomis ant solidžių pasitikėjimo ir sąžiningumo pamatų. Mūsų etikos politika ir vidinė Brother Grupės pasaulinė chartija leidžia kryptingai kurti santykius su tarpininkais, užtikrinti pasaulinį mūsų sprendimų, veiksmų ir elgesio vientisumą ir padeda mums įgyvendinti "Šalia Jūsų" filosofiją visais savo veiksmais. 

Perskaityti visą socialinę politiką ir etiką

Aplinkos apsaugos politika

Brother kompanija nuolat stengiasi mažinti neigiamą poveikį aplinkai bei tausoti išteklius vykdydama savo verslo operacijas. Mes atsižvelgiame į savo poveikį aplinkai kiekviename gaminio eksploatavimo ciklo etape nuo kūrimo ir gaminimo iki naudojimo, utilizavimo ir perdirbimo.

Skaityti visą aplinkos apsaugos politiką