Error: Generic Text label 'Added to basket' not set for language 'lt-LT' (Site: 'MAIN-Nordics').
  1. Pagrindinis Brother
  2. Apie Brother
  3. Perdirbimo programos
  4. Vertybės ir filosofija

Vertybės ir filosofija

Brother yra atsakinga, etiška ir išteklius tausojanti kompanija. Tai atsispindi mūsų strategijoje, veikloje ir Brother grupės pasaulinėje chartijoje.

Kaip kompanija mes įsipareigojame prisidėti prie išteklius tausojančio vystymo apgalvodami ir atsižvelgdami į visų mūsų verslo operacijų poveikį aplinkai.

Kaip individai mes siekiame, kad mūsų veiksmai nekenktų aplinkai, ir užtikriname, kad socialinė kompanijos atsakomybė yra vienas svarbiausių mūsų darbo elementų.

Brother prezidento pranešimas  

Siekis sukurti aplinką tausojančią visuomenę


Pasaulinė aplinką tausojančio augimo tendencija

2015 m. rugsėjo mėn. Jungtinių Tautų viršūnių susitikime buvo priimta aplinką tausojančio vystymo darbotvarkė iki 2030 m. Darbotvarkė nustato aplinką tausojančio augimo tikslus nuo 2016 iki 2030 metų (ji apibrėžia idealią pasaulio situaciją) siekiant pasaulį nukreipti aplinką tausojančio augimo keliu. Norint pasiekti augimo tikslus, reikia susidoroti su grėsmę keliančiais reiškiniais tokiais kaip pasaulinis atšilimas, užterštumas ir biologinės įvairovės nykimas.

 

Aktyvių ir nuolatinių pastangų pažadas

Brother Grupės pasaulinė chartija ("Pasaulinė chartija") buvo sukurta 1999 metais siekiant suteikti pagrindą visiems Brother Grupės veiksmams globalioje rinkoje. Pasaulinėje chartijoje Brother Grupė žada aktyviai ir nepaliaujamai rūpintis visų savo operacijų aspektų poveikiu aplinkai ir tokiu būdu atlikti savo vaidmenį padedant visuomenei siekti aplinką tausojančio augimo. 2010 metais Brother grupė sukūrė "Brother Earth" ("Brother Žemė") šūkį ir didino savo pastangas, įskaitant biologinės įvairovės išsaugojimą, veikti pagal vienijančią misiją "Geresnės aplinkos kūrimas kartu su Jumis."


Brother Grupės aplinkos apsaugos veiksmų plano rezultatai 2015 (2011-2015 m.)

Brother Grupės aplinkos apsaugos veiksmų plane 2015 (2011-2015 m.) mes identifikavome svarbias problemas ir parinkome ambicingus tikslus. Mes aktyviai siekėme aplinkos apsaugos ženklų atitinkamose šalyse, nurodėme informaciją apie naujųjų gaminių poveikį aplinkai ir nepaliaujamai tobulinome savo sistemą, kad galėtume greitai įvykdyti naujus įstatymus ir reglamentus priimtus skirtinguose regionuose. Mes apsaugojome miškų ir vandenynų ekosistemas daugiau nei 100 vietų visame pasaulyje, įskaitant 43 Brother Grupės infrastruktūras. Mažinant CO2 emisijas, gamybos infrastruktūros esančios už Japonijos ribų pasiekė FY2020 (2020 m. balandžio 1 d. - 2021 m. kovo 31 d.) vidurio laikotarpio tikslus ir pradėjo aktyviai dirbti 1, 2 ir 3 užmojo link. Taigi, bendradarbiaujant su tarpininkais vyko stabilus progresas.

 

Ilgos ir sėkmingos ateities užtikrinimas

2016 m. kovo mėn. Brother Grupė parengė Vidurio termino verslo strategiją "CS B2018" paremtą Brother Grupės pasauline chartija kaip žemėlapiu siekiant vidutinės trukmės ir ilgalaikės kompanijos vizijos Pasaulinė vizija 21. Mes padidinsime savo pastangas vykdydami Brother Grupės aplinkos apsaugos veiksmų planą 2018 (2016-2018 m.) (aplinkos apsaugos veiksmų gairės CS B2018 strategijai) tokiu būdu keldami Brother prekės ženklo vertę ir klientų pasitikėjimą; siekdami būti kompanija, kurios darbuotojų grupės didžiuojasi būdamos jos dalimi; bei sieksime būti kompanija kuriančia ilgą ir sėkmingą ateitį.

Brother Industries, Ltd.
Įgaliotas direktorius ir prezidentas
Toshikazu Koike

Socialinė politika ir etika

Brother didžiuojasi savo teisingomis ir pagarbiomis darbo praktikomis sukurtomis ant solidžių pasitikėjimo ir sąžiningumo pamatų. Mūsų etikos politika ir vidinė Brother Grupės pasaulinė chartija leidžia kryptingai kurti santykius su tarpininkais, užtikrinti pasaulinį mūsų sprendimų, veiksmų ir elgesio vientisumą ir padeda mums įgyvendinti "Šalia Jūsų" filosofiją visais savo veiksmais. 

Perskaityti visą socialinę politiką ir etiką

Aplinkos apsaugos politika

Brother kompanija nuolat stengiasi mažinti neigiamą poveikį aplinkai bei tausoti išteklius vykdydama savo verslo operacijas. Mes atsižvelgiame į savo poveikį aplinkai kiekviename gaminio eksploatavimo ciklo etape nuo kūrimo ir gaminimo iki naudojimo, utilizavimo ir perdirbimo.

Skaityti visą aplinkos apsaugos politiką